Zapraszamy do corocznego szkolnego konkursu plastyczno-religijnego
"„„Stroik Bożonarodzeniowy – Szopka„”"


szopka (81 kB)
  Regulamin Konkursu: Technika dowolna (malowidło, rysunek, grafika, wyklejanka)
Format A3
I kategoria - klasy IV,V
II kategoria – klasy VI, VII i gimnazjum I,II,III
Termin oddania prac – do 14 grudnia 2017 r. (do pani K. Podlachy, pani Ewy Kaczmarskiej lub w sekretariacie),
W pracy możemy stosować brokaty itd. (nie stosować niesamodzielnie wykonanych elementów)
Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia! .
 
XIII Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 2017
„Bożonarodzeniowe anioły”
herb (13 kB)

2016_1 (423 kB)


Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
zaprasza
do twórczej interpretacji tematu w ramach
Międzyszkolnego konkursu plastycznego


Cele konkursu:
 
 • Zainteresowanie młodzieży sztuką,
 • Inspiracja wyobraźni twórczej młodzieży,
 • Aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy,
 • Czerpanie z dziedzictwa kulturowego,
 • Stworzenie możliwości rozwoju talentu,
 • Prezentacja twórczej działalności młodzieży,
 • Promocja indywidualnych zdolności uczniów,
 • Współpraca między różnymi placówkami oświatowymi.

 • W poprzednich jedenastu edycjach Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego wzięli udział uczniowie następujących placówek edukacyjnych:
  - Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego w Warszawie przy ulicy Dewajtis,
  - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
  - Szkoły Podstawowej w Borzęcinie,
  - Zespołu szkół w Izabelinie im. Ks. A. Fedorowicza,
  - Gimnazjum w Kampinosie,
  - Szkoły Podstawowej w Lesznie,
  - Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim im. Bohaterów Powstańców Warszawy,
  - Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie,
  - Szkoły Podstawowa w Tarczynie,
  - Gimnazjum im. Lotników Amerykańskich w Warszawie,
  - Katolickiej Szkoły Podstawowej 109 im. Świętej Rodziny w Warszawie,
  - Społecznej szkoły Podstawowej nr 13 w Warszawie,
  - Zespołu Szkół Katolickich im ks. Piotra Skargi w Warszawie,
  - V Ogródka Jordanowskiego w Warszawie,
  - Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie,
  - Zespołu Szkól Publicznych w Zaborowie,
  - I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.


  Organizator konkursu:
  Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
  05 – 080 Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
  Tel/fax.(22)722-90-29, (22)733-11-80
  szkola@szkola-koczargi.pl       www.szkola-koczargi.pl
  Krystyna Podlacha art. Plastyk – nauczycielka plastyki

  Regulamin konkursu:
   Konkurs jest adresowany do dzieci:
    I kategoria - Dzieci z IV - V klasy szkoły podstawowej
  Technika - malarstwo
  II kategoria - dzieci z VI klasy oraz klasy gimnazjalne
  Technika – witraż (papierowy, z folii plastikowych lub inne materiały).
   Format prac do wyboru: ok. A-3 i większy.
   Zachęcamy do twórczej interpretacji tematu. Format prac do wyboru: ok. A-3 i większy.
   Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (Bożenarodzeniowa anioły) , ciekawe opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania.
   Termin składania prac do 29 listopada 2017 r.
   Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły będącej organizatorem konkursu wraz z listą uczestników. Należy również podać nazwę, adres, telefon, fax szkoły (placówki).
   Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem
  (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu).
   Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa lub wiek, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) pod kierunkiem którego praca była wykonana oraz nazwę szkoły (placówki).
   Wernisaż (rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów) odbędzie się
  8 grudnia (piątek) 2017 roku o godzinie 15:00 (w przypadku zmiany terminu placówki zostaną poinformowane).
   Laureaci konkursu i instruktorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
   Nauczyciele (instruktorzy) laureatów konkursu otrzymują dyplom za udział ich podopiecznych w międzyszkolnym konkursie plastycznym.
   Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
   Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!