Zapraszamy do szkolnego konkursu plastycznego
„Moje inspiracje”


szopka (81 kB)
  Regulamin Konkursu:
 • Technika dowolna (rysunek – ołówek, kredka, pastele itp. ), malarstwo, wyklejanka, rzeźba, rękodzieło – dowolny wytwór naszych rąk),
 • Format prac na papierze minimum A 3,
 • Termin oddania prac – do 13 marca 2018 r. (do pani K. Podlachy lub w sekretariacie).
 • Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia! .
  Zapraszamy do szkolnego konkursu plastyczno-religijnego
  „Pisanka”


    Regulamin Konkursu:
   Technika dowolna,
   Praca przestrzenna - np. udekorowane jajko ze styropianu,
   Termin oddania prac – do 20 marca 2018 r. (do pani E. Kaczmarskiej, pani K. Podlachy lub w sekretariacie),
   W pracy chętnie widziane motywy ludowe,
   W pracy nie stosujemy tekstów – haseł, gotowych elementów np. zdjęć.
  Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia! .
  Zapraszamy do szkolnego konkursu muzyczno-plastycznego
  „Rytm w przyrodzie i architekturze”


    Regulamin Konkursu:
 • Format minimum A 3,
 • Technika dowolna (rysunek, malarstwo, wyklejanka, kolaż),
 • Mile widziane zastosowanie kompozycji rytmicznej,
 • Termin oddania prac do 24 kwietnia 2018 r. (do pani M. Gałązki , K. Podlachy lub w sekretariacie),
 • Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia! .