Kalendarz roku szkolnego 2017/2018


Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.
Zebrania rodziców oraz Walne zebranie Rady Rodziców 12 września 2017r.
Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie gimnazjalnym 20 września 2017r.
Termin ustalania dostosowań warunków na egz. gimnazjalnym 15 października 2017r.
Dzień wolny od zajęć 31 października 2017r.
Zebranie rodziców 7 listopada 2017r.
Zebranie rodziców 12 grudnia 2017r.
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. humanistyczna 5 grudnia 2017r. godz. 9.00
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. matem.- przyrodnicza 6 grudnia 2017r. godz. 9.00
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. z języka obcego 7 grudnia 2017r. godz. 9.00
Dzień wolny od zajęć 22 grudnia 2017r.
Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2017r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 10 stycznia 2018r.
Obowiązkowe zebrania rodziców w klasach 11 stycznia 2018r.
Koniec pierwszego semestru 12 stycznia 2018r.
Ferie zimowe 15 - 28 stycznia 2018r
Zebranie Rady Pedagogicznej 30 stycznia 2018r.
Zebranie rodziców 27 lutego 2018r.
Rekolekcje Wielkopostne 6,7,8 marca 2018r.
Zebranie rodziców 27 marca 2018r.
Zebranie informacyjne dla uczniów przystępujących do egzaminu 10 kwietnia 2018r.
Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca - 3 kwietnia 2018r.
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ.HUMANISTCZNA 18 kwietnia 2018r. godz. 9.00
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ.MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 19 kwietnia 2018r. godz. 9.00
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ. Z JĘZYKA OBCEGO 20 kwietnia 2018r. godz. 9.00
Dni wolne od zajęć 30 kwietnia, 2 maja 2018r.
Zebranie rodziców 15 maja 2018r.
Dzień wolny od zajęć 1 czerwca 2018r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 14 czerwca 2018r.
Składanie podań o egzaminy poprawkowe 15 - 18 czerwca 2018r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 21 czerwca 2018r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.