Zapraszamy do szkolnego konkursu plastyczno-religijnego
„Zakładka Bożonarodzeniowa’

Regulamin Konkursu:

I kategoria - klasy IV,V
II kategoria – klasy VI, VII, gimnazjum
Technika akwarela lub kredki akwarelowe (rozmalowane)
Format minimum 21 cm na 5 cm
Termin oddania prac – do 11 grudnia 2018 r. (do Pań: Krystyny Podlachy, Doroty Fijoł, Ewy Kaczmarskiej lub w sekretariacie),
W pracy możemy stosować brokaty itd. (prosimy nie stosować niesamodzielnie wykonanych elementów)
Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem, na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych.
Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa)
Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.

Życzymy powodzenia.
Zapraszamy Ciebie gorąco!!!
Zapraszamy do szkolnego konkursu plastycznego
„Stu Polaków na upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości’


szopka (81 kB)
  Regulamin Konkursu:
 • Konkurs będzie przeprowadzony w 3 kategoriach wiekowych:
 •   I kategoria - klasy 1 - 3,
  II kategoria - klasy 4 - 6
  III kategoria klasy - 7, 8 i III gimnazjum.
 • Technika rysunek (ołówek, pastele, kredki, flamastry)
 • Format minimum A 3
 • Termin oddania prac – do 30 października 2018 r. (do pani K. Podlachy lub w sekretariacie)
 • Praca konkursowa polega na wykonaniu portretu zasłużonego dla ojczyzny Polaka (chętnie widziane podobizny Polaków zasłużonych dla Polski Od Insurekcji Kościuszkowskiej do czasów obecnych).
 • W pracy nie stosujemy zdjęć i gotowych elementów plastycznych.
 • Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych).
 • Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa)
 • Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.
 • Zapraszamy do konkursu i życzymy powodzenia! .
   
  XIV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny 2018
  „Kolędnicy na polskiej ziemi”
  herb (13 kB)

  2016_1 (423 kB)


  Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
  zaprasza
  do twórczej interpretacji tematu w ramach
  Międzyszkolnego konkursu plastycznego


  Cele konkursu:
   
 • Zainteresowanie młodzieży sztuką,
 • Inspiracja wyobraźni twórczej młodzieży,
 • Aktywizacja środowiska szkolnego wokół tematu i formy,
 • Czerpanie z dziedzictwa kulturowego,
 • Kształtowanie postawy patriotycznej,
 • Stworzenie możliwości rozwoju talentu,
 • Prezentacja twórczej działalności młodzieży,
 • Promocja indywidualnych zdolności uczniów,
 • Współpraca między różnymi placówkami oświatowymi.

 • W poprzednich trzynastu edycjach Bożonarodzeniowego Konkursu Plastycznego wzięli udział uczniowie następujących placówek edukacyjnych:
  - Archidiecezjalnego Gimnazjum Męskiego w Warszawie przy ulicy Dewajtis,
  - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach,
  - Szkoły Podstawowej w Borzęcinie,
  - Zespołu szkół w Izabelinie im. Ks. A. Fedorowicza,
  - Gimnazjum w Kampinosie,
  - Szkoły Podstawowej w Lesznie,
  - Gimnazjum w Ożarowie Mazowieckim im. Bohaterów Powstańców Warszawy,
  - Gimnazjum im. K. I. Gałczyńskiego w Płochocinie,
  - Szkoły Podstawowa w Tarczynie,
  - Gimnazjum im. Lotników Amerykańskich w Warszawie,
  - Katolickiej Szkoły Podstawowej 109 im. Świętej Rodziny w Warszawie,
  - Społecznej szkoły Podstawowej nr 13 w Warszawie,
  - Zespołu Szkół Katolickich im ks. Piotra Skargi w Warszawie,
  - V Ogródka Jordanowskiego w Warszawie,
  - Zespołu Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej w Warszawie,
  - Zespołu Szkól Publicznych w Zaborowie,
  - I Gminnego Gimnazjum w Koczargach Starych.


            Organizator konkursu:
  Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
  05 – 080 Koczargi Stare, ul. Akacjowa 12
  Tel/fax.(22)722-90-29, (22)733-11-80
  szkola@szkola-koczargi.pl       www.szkola-koczargi.pl
  Krystyna Podlacha art. Plastyk – nauczycielka plastyki

  Regulamin konkursu:
     Konkurs jest adresowany do dzieci:
  I kategoria - uczniowie z IV - VI klasy szkoły podstawowej
  Technika – pastele,
  II kategoria - uczniowie z VII, VIII klasy oraz klas gimnazjalnych
  Technika – pastele,
   Zachęcamy do twórczej interpretacji tematu. Format prac do wyboru: ok. A-3 i większy.
  Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem (Bożenarodzeniowi kolędnicy na ternie Polski) , ciekawe opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania.
   Termin składania prac do 27 listopada 2018 r.
   Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły będącej organizatorem konkursu wraz z listą uczestników. Należy również podać nazwę, adres, telefon, fax szkoły (placówki).
   Uczestnicy zgłaszając swoje prace do konkursu tym samym wyrażają zgodę na ekspozycję prac opatrzonych ich imieniem i nazwiskiem (również na wykonywanie i publikację zdjęć prac oraz uczestników oraz przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych).
   Każda praca powinna być podpisana na odwrocie (imię i nazwisko autora, klasa lub wiek, imię i nazwisko nauczyciela (instruktora) pod kierunkiem którego praca była wykonana oraz nazwę szkoły (placówki).
   Wernisaż (rozdanie nagród, wyróżnień i dyplomów) odbędzie się 7 grudnia (piątek) 2018 roku o godzinie 15:00 (w przypadku zmiany terminu, placówki zostaną poinformowane).
   Laureaci konkursu i instruktorzy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.
   Nauczyciele (instruktorzy) laureatów konkursu otrzymują dyplom za udział ich podopiecznych w międzyszkolnym konkursie plastycznym.
   Dostarczenie prac konkursowych do organizatora oznacza akceptację niniejszego regulaminu konkursu.
   Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.
  Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

  -->