Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.
Zebrania rodziców oraz Walne zebranie Rady Rodziców 11 września 2018r.
Termin składania deklaracji o wyborze języka obcego na egzaminie ósmoklasisty oraz egzaminie gimnazjalnym 1 października 2018r.
Termin ustalania składania dokumentów umożliwiających dostosowanie warunków na egz. gimnazjalnym oraz egzaminie ośmioklasisty 15 października 2018r.
Dzień wolny od zajęć 2 listopada 2018r.
Zebranie rodziców 6 listopada 2018r.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język polski 21 listopada 2018 r. godz. 9:00
Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Matematyka 22 listopada 2018 r. godz. 9.00
Próbny Egzamin Ósmoklasisty - Język angielski 23 listopada 2018 r. godz. 9.00
Zebranie rodziców 4 grudnia 2018r.
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. humanistyczna 4 grudnia 2018r. godz. 9.00
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. matem.- przyrodnicza 5 grudnia 2018r. godz. 9.00
Próbny Egzamin Gimnazjalny cz. z języka obcego 6 grudnia 2018r. godz. 9.00
Zimowa przerwa świąteczna 24-31 grudnia 2018r.
Dzień wolny od zajęć 2 stycznia 2019 r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 22 stycznia 2019r.
Obowiązkowe zebrania rodziców w klasach 24 stycznia 2019r.
Koniec pierwszego semestru 25 stycznia 2019r.
Ferie zimowe 28 stycznia - 10 lutego 2019r
Zebranie Rady Pedagogicznej 14 lutego 2019r.
Zebranie informacyjne dla uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego 26 lutego 2019r.
Zebranie rodziców 26 lutego 2019r.
Zebranie rodziców 26 marca 2019r.
Rekolekcje Wielkopostne 26,27,28 marca 2019r.
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ.HUMANISTCZNA 10 kwietnia 2019r. godz. 9.00
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ.MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 11 kwietnia 2019r. godz. 9.00
EGZAMIN GIMNAZJALNY CZ. Z JĘZYKA OBCEGO 12 kwietnia 2019r. godz. 9.00
EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.POLSKI 15 kwietnia 2019r. godz. 9.00
EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - MATEMATYKA 16 kwietnia 2019r. godz. 9.00
EGZAMIN ÓSMIOKLASISTY - J.OBCY 17 kwietnia 2019r. godz. 9.00
Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019r.
Dni wolne od zajęć 29,30 kwietnia, 2 maja 2019r.
Zebranie rodziców 14 maja 2019r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 12 czerwca 2019r.
Składanie podań o egzaminy poprawkowe 13 - 14 czerwca 2019r.
Zebranie Rady Pedagogicznej 19 czerwca 2019r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019r.