Strona spełnia wymagania dla BIP określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku.       
Bezpieczna Szkoła    Z prawami dziecka   Społecznie zaangażowana   Społecznie zaangażowana